St. Jozef - Loil


Oudervereniging 

Evenals de MR vervult de oudervereniging een belangrijke functie binnen onze school. De OV regelt aan het begin van het schooljaar een algemene ouderavond. De OV verzorgt en ondersteunt allerlei activiteiten zoals ophalen oude kleding en schoeisel, sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, sportdag, avondvierdaagse, schoolreisjes, afscheid groep 8. Voor al deze activiteiten worden commissies samengesteld die bestaan uit ouders en leerkrachten. In de loop van het schooljaar zal de OV een beroep doen op alle ouders om te helpen bij deze activiteiten. De oudervereniging vergadert in principe 1 maal per maand. Een afvaardiging van MR en team zijn daarbij aanwezig.
De OV zorgt ook voor de inning en het beheer van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage geschiedt op vrijwillige basis. Dit geld wordt gebruikt om bovenstaande activiteiten te kunnen financieren. Voor wat betreft het kamp van groep 8 zal nog een extra bijdrage van de ouders gevraagd worden.
De ouderbijdrage bedraagt € 30 (incl. bijdrage schoolreisje) per kind. Deze bijdrage wordt geind via een incasso. Deze is te vinden in de introductiemap.